PROGRAMA GLOBAL A SIBY

Orígens de la creació del nou poble

El programa se situa prop del riu Níger, a 30 Km al sud, en la zona de la comuna de Siby i inclou una població total d'uns 2.700 habitants distribuïts en tres poblats: Kaka, Tabou i Djélibani. Aquest últim s'inunda cada any en l'època de les pluges, per la seva immediata proximitat al riu. Per a evitar-ho, han decidit construir un poble nou molt prop de l'antic, però un metre i mig més alt i més prop de la carretera d'accés.


El projecte de Casa de Mali actua en tota la zona per a millorar la qualitat de vida existent. Es tracta d'una actuació global que s'està desenvolupant per fases successives segons les necessitats locals i la viabilitat de la seva execució.

Funcionament del model autosuficient

El model autosuficient és la base de tots els nostres projectes i la peça clau perquè la comunitat sigui sostenible. Treballem amb l'objectiu de potenciar l'emprenedoria de la població local perquè puguin cobrir les seves necessitats i generar treball.

Descripció dels beneficiaris

Casa de Mali rep la petició per a executar el programa global de la població de Djélibani, Tabou i Kaká, del Consell de Savis, de l'alcalde i les autoritats de la Comuna de Siby, i de l'Associació per al Desenvolupament de Djélibani (AD2) conjuntament amb el Sr. Deyoko, director de l'Escola d'Arquitectura (ESIAU).


La construcció del poblat beneficiarà als aproximadament 3.526 habitants de Djelibani, Tabou i Kaká, i, per extensió, als més de 22.000 habitants de Siby, que en la seva gran majoria són nens. Per això es considera especialment valuós que el principal beneficiari d'aquesta proposta siguin les dones i els nens.

Objectius específics

Què volem?

  • Incrementar el nivell de salut amb la millora de la sanitat, la higiene i salubritat a nivell de sanejament general i millorar les condicions d'habitabilitat, cobrint les necessitats d'aigua.
  • Incrementar els recursos econòmics de la població a través de la creació d'ocupació en diferents àrees (agricultura, artesania, indústria incipient…..).
  • Donar veu de la cultura maliana i potenciar la riquesa cultural a través de programes de formació, com a tallers de música i dansa perquè es puguin dedicar professionalment.

Activitats

Com ho farem?

Reconstrucció del nou poblat de Djélibani:

  1. Construcció d'habitatges.
  2. La construcció de dues escoles en Djélibani i Kobada per a millorar l'educació primària.
  3. Implementar un petit centre d'infermeria amb informació sanitària per a prevenir malalties.
  4. La construcció de pous per a solucionar l'accés i sanejament de l'aigua així com el desenvolupament de l'agricultura.
  5. Projecte de l'hort de les dones per a millorar la nutrició de tota la comunitat i generar treball.
  6. Capacitar a través de tallers de producció agrícola per al seu autoproveïment i posterior emprenedoria amb la venda dels excessos en els mercats. Crear una estratègia per a potenciar els existents sectors econòmics com la ramaderia (apicultura) i la ramaderia (projecte de granges de pollastres) per a generar ocupacions i desenvolupar l'economia rural.
$
Personal Info

Donation Total: $25