SITUACIÓ DE GÈNERE A MALI

LLOC DE TREBALL

El 37% dels infants entre 5 i 14 anys treballen. El 35% son nenes i el 40% son nens.

Entre les edats de 5 i 24 anys, el 61% dels homes saben llegir i escriure. Només un 39% de les dones saben llegir i escriure.

24% de les dones participen en les feines de casa, envers el 13% d'homes que hi participen.

Segons aquestes xifres, hi ha un percentatge alt de mà d'obra infantil, generelment més nens que nenes. Al mateix temps la majoria d'homes són alfabetitzats, mentre que encara les dones tenen un percentatge baix.

Normalment les dones son les encarregades de cuidar-se de la casa i els fills.


Font: UNICEF State of the World’s Children Report (2019)

EDUCACIÓ

El 42% de les dones no tenen accés a l'educació, formació o feina, comprant-ho amb 24% dels homes.

El 50% de nens i el 41% de nenes han realitzat l'educació primària.

Només el 23% de nens i el 12% de nenes han pogut acabar l'educació secundària.

El 68% dels homes no han tingut accés a una educació secundària, el 77% de les dones tampoc han tingut accés.

Segons aquestes dades, a mesura que augmenta el nivell educatiu, hi ha menys dones escolaritzades. A dia d'avui encara hi ha un percentatge elevat de homes i dones que no tenen accés a una educació o formació.

La falta d'educació en les dones podria deure's a l'idea de casar-se jove. En el cas dels homes treballar i guanyar diners es prioritza davant de tenir una educació. Cal tenir en compte que l'educació de qualitat és costosa.

Font: UNICEF State of the World’s Children Report (2019)

MATRIMONI I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 18% de les nenes es casen als 15 anys. I el 50% de les noies es casen amb 18%. Només un 3% dels nois es casen als 18 anys.

73% de nens i nenes han patit maltractament físic.

En el últims anys s'ha reduït l'acceptació de les dones de la violència masclista. El 2016, era d'un 73% mentres que el 2018, un 68% de les dones accepten la violència masclista.

Lamentablement, els homes que justifiquen la violència de gènere ha passat d'un 51% a un 54%.

La meitat de les dones malianes es casen amb 18 anys. Els matrimonis s'utilitzen per ajudar a les famílies amb circumstàncies de pobresa, per això es casen tan aviat.

A Mali, hi ha més dones que homes que accepten el maltracte. Segons l'informe de Nancy Mezey en els anys 2000 no hi havíen lleis que prohibien la violència domèstica. A dia d'avui tampoc hi ha lleis a Mali que prohibeixin específicament la violència a la dona.

Font: UNICEF State of the World’s Children Report (2019)

EL COS DE LA DONA

El 83% de les dones, majors de 15 anys, han patit mutil·lació genital femenina (MGF), el 73% de nenes, menors de 15 anys, han patit MGF.

El 14% de les dones volen que ja no es faci aquesta pràctica.

El 48% de les dones van tenir visita amb el doctor abans del part.

El 58% de les mares van tenir visita amb el doctor després del part.

El 33% de les noies donen a llum amb 18 anys.

Dels 14.000 adolescents amb VIH, 8.800 són dones. El 25,7% de les dones utilitzen el preservatiu, comparat amb el 47% dels homes.

Encara avui dia es practiquen un gran nombre de mutil·lacions genitals femenines, i la gran majoria de les dones ho accepten.

L'atenció materna per part dels metges no sembla ser comú a Mali i més d'una cita és un privilegi. Segons un informe de Nancy Mezey de 2000, la proporció de metges per pacients en els poblats de Mali és d'1 metge per cada 1.350 habitants.

La majoria de les dones de Mali no tenen coneixements moderns sobre anticonceptius o malalties de transmissió sexual. El sistema de salut es va privatitzar, la qual cosa significa que el sistema fixa els preus dels medicaments.

Hi ha molts més remeiers i morabits (remeiers islàmics) que metges en les zones rurals de Mali, i els seus preus són més assequibles, per la qual cosa les dones utilitzen més els seus serveis.

Com es veu en les estadístiques d'UNICEF, moltes dones estan casades als 18, per la qual cosa això significa que moltes no tindrien suficients recursos econòmics per a obtenir medicaments. L'informe també assenyala que a l'edat de 18 anys, moltes dones joves a Mali ja han donat a llum. La falta de nutrició, les interaccions sexuals forçades i els naixements prematurs contribueixen a la seva vulnerabilitat al VIH.

Font: UNICEF State of the World’s Children Report (2017-19)