FORMACIÓ i OCUPACIÓ

Casa de Mali treballa per a cobrir les necessitats de tots dos països fomentant una educació i una formació destinada als habitants de Siby/Djélibani perquè ells puguin tenir accés a un lloc de treball i alhora motivar a emprenedors a iniciar el seu projecte.

El objectiu d'aquest projecte és principalment respondre a aquesta necessitat:


FORMACIÓ Y OCUPACIÓ A MALI


A DJÉLIBANI (SIBY)

Des de 2008 amb l'Associació per al Desenvolupament de Djélibani (AD2) implementem en matèria de formació i ocupació, dins del programa global, els següents projectes:

  • Tallers agrícoles per a fer compostos.
  • Tallers d'emprenedoria per a poder vendre els excedents de producció en els mercats.
  • Tallers d'artesania: espais amb les eines necessàries perquè els malians desenvolupin aquesta activitat.
  • Tallers de reciclatge: espai on es classificaran els residus produïts per la comunitat per a la seva reutilització.
  • Taller d'elaboració de maons: espai per a l'obtenció de blocs d'argila en diferents dimensions. El taller comptarà amb les eines necessàries per a la seva obtenció.


A BAMAKO

Des de 2019 col·laborem amb un orfenat de 60 dones adolescents a Bamako, l'Assotiation d´Appui a la Scolarisation de Filles "Jgiya Bon" (A.S.F.) amb els següents projectes:

  • Creació d'un hort perquè les dones i tallers de formació en agricultura amb la finalitat que es capacitin per a la seva producció i venda de productes.
  • Capacitació en infermeria per a les dones perquè posteriorment puguin treballar en aquest ofici.
  • Tallers de costura: compra de màquines de cosir i material tèxtil. Fruit de la COVID-19 les dones estan fabricant mascaretes per a garantir la protecció i seguretat de la seva comunitat.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ A CATALUNYA

Casa de Mali va implementar un projecte de formació en diferents oficis per als malians residents a Catalunya perquè poguessin desenvolupar oficis i/o crear petites i mitjanes empreses.


Es van signar tres contractes amb empreses catalanes del sector agrari i alimentari situades en Sant Jaume (Deltebre). La creació d'ocupació va començar mitjançant la contractació de 4 malianes en situació d'atur des de feia més d'un any. Per a aconseguir aquest objectiu signem un acord de col·laboració amb els propietaris de 2 grans granges agrícoles, on a més de treballar, aquestes persones estan rebent una formació.


Casa de Mali en col·laboració amb Fundació Trini Jove ha dissenyat un programa per a formar i capacitar a joves malians residents a Catalunya, en oficis relacionats amb: l'hostaleria, l'agricultura, la construcció, la forja i la fusta. L'objectiu principal és aconseguir que una vegada les persones rebin la formació i el seu corresponent diploma, puguin accedir a un lloc de treball a Mali, això en col·laboració amb l'ANPE i el Ministeri de l'Ocupació i la Formació Professional. Amb això, s'aconsegueix un dels objectius dels països en desenvolupament, que és la disminució de l'emigració i el desenvolupament sostenible, un retorn de qualitat al seu país d'origen.


També col·laborem amb la Cambra de Comerç de Barcelona en un seminari informatiu sobre les oportunitats de negoci que ofereix Mali a empreses catalanes.


$
Personal Info

Donation Total: $25