ECONOMIA

El PIB de Mali en 2018 era de 14.547M € que representa el lloc 172 en el panorama internacional. El seu PIB per càpita és de 763 €. Evolució positiva tenint en compte que en 2008 era de 489 €.

No obstant això, si ens fixem en el segon gràfic, veiem que el creixement del PIB per càpita (% anual) no és exponencial en els anys. A l'ésser un país en desenvolupament, el PIB tindrà tendència a augmentar tret que succeeixi un xoc fort, com per exemple, en 2012 que Mali va sofrir un cop d'estat.

Datos de Knoema 2018.

Datos de Expansión 2018.

Exportacions i importacions a Mali

Dades de l'Observatory of Economic Complexity: Mali 2017

L'economia maliana es basa en el seu sector agrari, que genera el 41% del PIB. El sector de serveis aporta el 40% i la indústria el 18%.

Mali depèn de la producció d'or i productes agrícoles, com el cotó. Juntament amb els productes d'origen animal representen gairebé el 80% de beneficis en exportacions.

Però les vendes a l'exterior representen solament el 20% del seu PIB, un baix percentatge comparat amb altres països.

Els països que reben aquestes exportacions són: Sud Àfrica, Suïssa i l'Índia.

Dades de l'Observatory of Economic Complexity: Mali 2017

En 2017 Mali va ser un dels països amb més importacions del món (el 126), gastant un total de $4.56B.

En els últims cinc anys, el país ha augmentat en un 4.6% la seva despesa anual.


Les seves majors importacions són el petroli refinat, que representa un 18% del total de les importacions, seguit pels medicaments envasats amb un 4.47%.

Els països d'origen dels productes són: Senegal, França i Xina.

Com el PIB ha tingut un creixement estable del 5.3%, la productivitat agrícola ha augmentat i els nivells d'inflació s'han mantingut per sota de la mitjana a la regió, l'FMI i el Banc Mundial han continuat el seu finançament al país.

Segons una publicació de l'FMI, destaca la reactivació econòmica de Mali des de 2017 malgrat els atacs persistents en la seguretat.$
Personal Info

Donation Total: $25