DESENVOLUPAMENT 

AGRÍCOLA

Agricultura

L'agricultura és la base de l'economia a Mali representant el 41% del seu PIB. A Mali, els horts són compartits per tot el poble i explotats per les dones. Els seus productes són el manteniment de les famílies i font de la seva alimentació. A més, l'hort també és una font de recursos, atès que les dones poden vendre una part dels seus productes en el mercat. El maneig dels horts per part de les dones representa una estratègia en la seguretat alimentària, i exerceix un paper molt important en l'economia i subsistència familiar.


Els projectes "Horts de les dones" s'estan duent a terme en col·laboració amb Geólogos sin Fronteras i han estat finançats per: la Universidad Complutense de Madrid, l'Ajuntament de Santa Coloma, la Fundació Barceló, la Fundació Luís Lines i el premi Natura 2019.

Hort de les dones a Djélibani

L'hort en l'actualitat no proveeix a tot el poble de Djélibani. Siby s'estén sobre 500 m² aproximadament i en ell es conreen diferents vegetals i hortalisses segons les llavors que puguin disposar.

Actuacions previstes:

  • La superfície de l'hort serà ampliada fins als 10.000 m², a fi que la producció tant a varietats com en quantitat, sigui la suficient per al consum dels habitants i permeti un excedent que les dones puguin comercialitzar en el mercat local.
  • Es procedirà a voltar l'hort amb un tancament de tela metàl·lica resistent.
  • Es preveu construir un nou pou per al subministrament d'aigua.
  • A fi de donar pressió a l'aigua per a poder efectuar el reg, si pot ser amb tubs gota a gota, es construirà un dipòsit elevat de 5000 L., que serà alimentat per una bomba solar.
  • Es construirà un petit edifici amb la finalitat de poder guardar els diversos productes necessaris, els útils i eines, etc.


Hort de les dones a Bamako

El projecte ha tingut un impacte directe en el desenvolupament local i la creació de riquesa a través de generació d'ingressos. El projecte comprèn un pou i un dipòsit d'aigua de 5.000 L amb un sistema de distribució d'aigua repartit per aixetes. L'hort es conrearà durant els mesos no plujosos i es recollirà la collita en els altres mesos.

Alguns productes que es conreen són: pastanagues, albergínies, pebrots, cebes, cols, enciams...

En aquest projecte, 60 dones van rebre la formació de compost bio per a així millorar la producció d'hortalisses i vegetals.

$
Personal Info

Donation Total: $25

IMATGES