AIGUA i SANEJAMENT

Instal·lacions

Aigua

El problema de l'escassetat de l'aigua a Mali afecta principalment a zones rurals de difícil accés. El consum d'aigua no sanejada comporta una mortalitat infantil molt elevada a causa de malalties com: paludisme, tifus, febre tifoidal o la còlera entre altres. Els pous estan en llocs molt allunyats dels poblats, la qual cosa implica que les dones i les nenes hagin de caminar distàncies de més de 15 km cada dia transportant molt pes.


Casa de Mali ha construït diferents tipus de pous destinats a diferents funcions. Això ha estat possible gràcies a diversos finançadors com la Fundació Núria García.

Estudi de la possibilitat de dipòsits de recollida d'aigua pluvial, situats en 2 punts del solar per a la reutilització de l'aigua com:

  • Sistema de regadiu per canals.
  • Neteja.
  • Depuració de part de l'aigua dels dipòsits a través d'un sistema d'algues per la higiene personal o cuinar.
  • Extracció directa de l'aigua del subsòl a través de pous situats cada 3 nuclis familiars i en les instal·lacions generals.
  • Basses de retenció d'aigües- fons d'argila amb calç.


Construcció de POUS

Iniciem el projecte de “Vida autosuficient i sostenible” per a solucionar una necessitat urgent: l'aigua. L'accés a l'aigua potable és fonamental per a sortir de la pobresa i les malalties. Els habitants d'aquestes zones consumeixen l'aigua contaminada i desenvolupen, sobretot els nens, diferents malalties relacionades amb la diarrea i infestacions mortals.


Aquest projecte que cobreix 8 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), representa un impuls important per a reduir malalties, millorar la salut de tots i permet als habitants de Djélibani, accedir a una aigua potable i a xarxes de sanejament.

Gas i Electricitat

Estudi de la possibilitat de Projecte de Biogàs per a l'obtenció d'energia elèctrica i gas per a cuinar.

  • Plaques solars fotovoltaiques per a la producció d'Energia elèctrica situades en el sostre dels serveis comuns i dels tallers.
  • Obtenció de biocombustibles a través de la planta Jatropha per a posteriorment transformar-la en energia elèctrica.
$
Personal Info

Donation Total: $25